POLITYKA PRYWATNOŚCI

Swietelsky Sp. z o.o.

(w skrócie „Swietelsky”)

WSTĘP

Swietelsky Sp.  z o.o. (dalej zwana Spółką lub Swietelsky) w celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności (Politykę Bezpieczeństwa Informacji), która wraz z przyjętą Polityką Ochrony Danych Osobowych ma zapewnić bezpieczeństwo ochrony danych osobowych.

 I.      ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych w Swietelsky opiera się na zasadach ochrony bezpieczeństwa danych oraz osób, których to dotyczy.

Legalność i przejrzystość: przetwarzanie danych jest zgodne z prawem i jest dokonywane w dobrej wierze.

Ograniczenie celu: Dane są gromadzone i przetwarzane w określonych, jednoznacznych i legalnych celach. Przetwarzanie danych nie odbywa się w sposób niezgodny z tymi celami.

Minimalizacja danych: gromadzone i przetwarzane są tylko te dane, które są absolutnie niezbędne do określonych celów. Jeśli niemożliwe jest osiągniecie celu a wysiłek jest współmierny, przetwarzane będą tylko anonimowe dane.

Ograniczenie przechowywania i usuwanie: dane osobowe są usuwane, gdy tylko wygasną cele, dla których zostały pierwotnie zgromadzone, a okresy przechowywania danych nie przeszkodzą ich usunięciu. Jeżeli w indywidualnych przypadkach istnieją uzasadnione interesy związane z tymi danymi, będą one przechowywane, dopóki interesy  warte ochrony nie zostaną prawnie wyjaśnione.

Bezpieczeństwo danych: dane osobowe podlegają tajemnicy danych. Dane te będą traktowane jako poufne i są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed nieuprawionym dostępem, bezprawnym ujawnieniem lub manipulacją i chronione przed utratą i zniszczeniem.

Prawidłowość danych: Spółka dokłada starań, aby dane osobowe były poprawne, kompletne i aktualne.

II.      CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Swietelsky przetwarza dane osobowe pracowników, partnerów , klientów i dostawców w celu prowadzenia działalności gospodarczej i spełniania powiązanych wymagań prawnych i umownych. W celu zapewnienia realizacji zasad przetwarzania danych osobowych Spółka wprowadziła politykę Ochrony Danych Osobowych, która dostępna jest w siedzibie Spółki.

III.      PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Zgodnie z unijnym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych, przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Przyjęta podstawa prawna zależy pod tego, w jakim określonym celu Państwa dane osobowe są przetwarzane.  W niektórych przypadkach należy uzyskać zgodę na pozyskanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli wyrazisz zgodę, możesz ją odwołać w późniejszym terminie. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie już wykonane.

W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do przestrzegania obowiązujących przepisów lub tez do wypełnienia dotychczasowych Państwa umów.

W innych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie wynikać z uzasadnionego interesu w celu komunikowania się z Państwem odnośnie naszych usług.

IV.      KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH

1.     Przetwarzanie danych partnerów biznesowych:  Swietelsky przetwarza dane osobowe dostarczone przez zainteresowane strony. Klientów, dostawców itp., w celu przetwarzania ofert i przetwarzania zleceń, a także spełnienia związanych z nimi zobowiązań umownych i prawnych.

2.   Przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych:  Dane kontaktowe i dokumenty rekrutacyjne, składane w trakcie podania o pracę, będą przez nas przetwarzane elektronicznie w celu wyboru odpowiednich kandydatów do pracy. W przypadku odmowy zatrudnienia, przechowywanie dokumentów rekrutacyjnych ponad okres wymagany przepisami prawa, będzie odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą.

V.  INFORMACJE W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

Witryna i  Google Analytics:

a.     Adres IP: podczas odwiedzania naszej witryny informacje są automatycznie zapisywane na serwerze internetowym. Obejmuje to używaną przeglądarkę, używany system operacyjny, stronę którą wprowadziłeś do naszej witryny, adres IP, czas dostępu i inne informacje. Dane te są pseudonimizowane z punktu widzenia firmy Swietelsky Sp. z o.o. i nie można ich przypisać do żadnych wyjątkowych osób bez dodatkowych źródeł danych. Swietelsky nie ocenia tych danych, o ile nie zachodzi nielegalne korzystanie z witryny.

b.     Google Analytics: Ta strona internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” dostarczonej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy korzystania z witryny przez użytkowników. Usługa wykorzystuje pliki Cookies – pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Informacje gromadzone przez pliki cookies są zwykle wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie ma miejsce anonimizacja IP. Adres IP użytkowników jest skrócony w państwach członkowskich UE i Europejskiego obszaru gospodarczego. Ta redukcja eliminuje  osobiste odniesienie do Twojego adresu IP. Zgodnie z warunkami umowy, którą operatorzy stron internetowych zawarli z firma Google Inc., wykorzystują zebrane informacje do kompilacji oceny aktywności na stronie oraz świadczenia usług internetowych. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie na urządzeniu, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie ma gwarancji, że będzie można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli Twoja przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.  Ponadto można użyć wtyczki przeglądarki, aby zapobiec przesyłaniu informacji gromadzonych przez pliki cookie (w tym adres IP) do Google Inc. i wykorzystywanych przez Google Inc.  Poniższy link przeniesie Cię do odpowiedniej wtyczki:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en [tools.google.com]

Alternatywnie, klikając ten link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl [tools.google.com], Google Analytics uniemożliwi zbieranie informacji o Tobie  z poziomu tej witryny. Klikając powyższy link, pobierasz „cookie opt-out”. Twoja przeglądarka musi zezwalać na przechowywanie plików cookie. Jeśli regularnie usuwasz pliki cookie, będziesz musiał kliknąć ten link za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę.

Oto więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl [support.google.com]

c.     Uwaga na temat plików cookie

Odwiedzając naszą stronę internetową, informujemy o tym, zgodnie z zasadami UE, dotyczącymi plików cookie, że nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, przechowywane na dysku twardym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Oto różnica między:

·        „Session cookies – pliki cookie sesyjne”, które są automatycznie usuwane ponownie, w zależności od ustawień przeglądarki internetowej po opuszczeniu przeglądarki,

·        „Permament cookies – stałe pliki cookie”, które są deponowane z okresem ważności i pozostają po zamknięciu przeglądarki. Aby notatka dotycząca używania plików cookie była wyświetlana za pomocą OK za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, stały plik cookie „z włączoną obsługa cb”, jest przechowywany przez okres 365 dni. Na naszej stronie używamy również tzw. session cookies – ciasteczek sesyjnych – w celu ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych lub zapewnienia podstawowych funkcji stron internetowych. Te pliki cookie nie pobierają informacji przechowywanych na dysku twardym użytkownika i nie mają wpływu na komputer ani na jego pliki. Większość przeglądarek jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Możesz jednak wyłączyć przechowywanie plkików cookie lub wyłączyć przeglądarkę, aby ostrzegać o wysyłaniu plików cookie.

Zawsze możesz usunąć pliki cookie, które są  już na Twoim komputerze. Procedura różni się w przypadku różnych przeglądarek, zapoznaj się z podręcznikiem przeglądarki (menu „Pomoc” w menu przeglądarki).

VI.  PRZESYŁANIE DANYCH  

Przekazywanie danych osobowych odbiorcom poza Spółką i odbiorcom w Państwach trzecich UE będzie się odbywać na mocy podstaw prawnych, z zachowaniem najwyższej poufności i bezpieczeństwa danych. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

Dane osobowe są przesyłane do odbiorców przez Swietelsky Sp. z o.o. w celu spełnienia wymogów ustawowych i ułatwienia działań administracyjnych. Przekazywanie odbywa się również wyłącznie zgodnie z przepisami prawa.

VII.  ZOBOWIĄZANIE DO POUFNOŚCI DANYCH

Wszyscy pracownicy Swietelsky i pracownicy kontrahentów Spółki zobowiązani są umownie do zachowania poufności i są regularnie informowani i szkoleni w zakresie bezpiecznego posługiwania się danymi osobowymi osobistymi i innymi krytycznymi danymi.

VIII.  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia ochrony poufności, dostępności i integralności danych, wprowadzono techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które określone są w przyjętej przez Spółkę Polityce Ochrony Danych Osobowych.

IX.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każda osoba, której dane przetwarza Swietelsky, może w każdej chwili odwołać się do praw własnych osób, których dane dotyczą, i dochodzić tych praw u Swietelsky Sp. z o.o., tj. Administratora Danych Osobowych. Aby korzystać ze swoich praw, zawsze możesz skontaktować się z nami, pisząc e-mailem na adres: centrala@swietelsky.pl.

Informacja: Podmioty, których to dotyczy, mogą zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, oraz o tym, do jakich celów służy to przetwarzanie.

Korekta: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych.

Ograniczenie: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo ograniczyć przetwarzanie, jeśli prawidłowość danych jest kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, dane nie są już potrzebne do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania.

Wycofanie: Osoby, których dotyczą dane, mają prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą.

Przenośność: Osoby zainteresowane mają prawo, aby dane osobowe, które przekazały Swietelsky, zostały udostępnione w sposób uporządkowany, powszechny i w formacie możliwym do odczytu maszynowego. Osoby te mają również prawo zażądać przekazania tych danych innej odpowiedzialnej osobie, jeśli jest to technicznie możliwe. Przenośność dotyczy wyłącznie danych osobowych, przetwarzanych za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Usunięcie prawo do bycia zapomnianym: osoba, której dotyczą dane, ma prawo zażądać natychmiastowego usunięcia danych osobowych dotyczących tej osoby, jeżeli podstawa prawna przetwarzania danych jest przedmiotem sprzeciwu, przetwarzaniem danych jest niezgodne z prawem i żadne przepisy nie uniemożliwiają usunięcia tych danych. Bezpieczeństwo tych danych ma również wysoki priorytet ze względu na prawa osób, których te dane dotyczą, dlatego dochodzenie tych praw jest możliwe tylko po wyraźnym jednoznacznym zidentyfikowaniu osoby, której dane dotyczą.