Opis Inwestycji

  • Zamawiający: Wilanów ONE Sp. z o.o. (B.S.R. - AFI Europe)
  • Lokalizacja: Warszawa, woj. mazowieckie
  • Powierzchnia użytkowa: 20.847 m2
  • Kubatura: 140.327 m3
  • Rozpoczęcie budowy: IV. 2007
  • Zakończenie budowy: VII. 2009

Zakres prac

Dwa pięciokondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z usługami, jedną kondygnacją garaży podziemnych i komórkami lokatorskimi wykonane w technologii tradycyjnej żelbetowo-murowanej (łącznie 274 mieszkań). W garażach podziemnych i na terenie znajduje się łącznie 369 miejsc postojowych. Zakres prac obejmował również wykonanie robót drogowych, placów zabaw, terenów zielonych.