Opis Inwestycji

  • Zamawiający: Walther Management Sp. z o.o. (Metro Group)
  • Lokalizacja: Warszawa, woj. mazowieckie
  • Powierzchnia użytkowa: 33.620 m2
  • Kubatura: 154.155 m3
  • Rozpoczęcie budowy: X. 2002
  • Zakończenie budowy: II. 2004

Zakres prac

Obiekt biurowy i handlowy wykonany w systemie generalnego wykonawstwa wraz z po mieszczeniami technicznymi i przyłączami mediów. Zakres prac obejmował również wykonanie parkingów dla 1280 samochodów, w tym 320 miejsc parkingowych zlokalizowanych na dachu hipermarketu, małej architektury i zieleni.